Bileciklim - İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere
Bileciklim - İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPANIŞ KONFERANSINDA İLİMİZİ BİLECİKLİM PROJESİYLE TEMSİL ETTİK.
10 Şubat 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPANIŞ KONFERANSINDA İLİMİZİ BİLECİKLİM PROJESİYLE TEMSİL ETTİK.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPANIŞ KONFERANSINDA  İLİMİZİ BİLECİKLİM PROJESİYLE TEMSİL ETTİK

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPANIŞ KONFERANSINDA  İLİMİZİ BİLECİKLİM PROJESİYLE TEMSİL ETTİK

    Avrupa Birliği Türkiye- mali işbirliği çerçevesinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesinin kapanış konferansına katıldık.

    Bilecik ili olarak    İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere (Better Futures with Enhanced Capacity and Awareness on Climate Change) Projesi kapsamında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı taraf olduğu Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan «Türkiye'de İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi» hibe programı olan ve   Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında İlimizde ilk hibe alan  BİLECİKLİM projesiyle ilimizi temsil ettik.

    BİLECİKLİM projesi

    İklim değişikliği konusunu bölgemizde etkin ve yenilikçi yöntemlerle bilgilendirmek, tanıtmak, farkındalık yaratmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve  Bilecik ilinin iklim değişikliğine uyumu ve etkilerinin azaltılması konusunda mevcut farkındalık düzeyini belirlemek bu projenin başlıca amacıdır.

    Elde edilen veriler doğrultusunda eğitim, panel, iklim haftası, tanıtım faaliyetleri düzenlenmiş, Süreç boyunca toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına alınmış ve yayınlanarak  ulusal ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

PROJENİN BAŞVURU SAHİBİ: Bilecik Valiliği

PROJENİN ORTAKLARI: Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Belediyesi, Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Edebali Kültür ve Araştırma Derneği.

PROJENİN BÜTÇESİ:  54.565,50 Euro

      İklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri sadece ekolojik hayatı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda  ekonomi, enerji, sanayi yatırımları, sosyal hayat ve hukuk ile ilgili alanları da doğrudan etkilemektedir. Bugün  iklim değişikliği, fiziksel ve doğal çevre başta olmak üzere hayatımızın her aşamasını  etkilemektedir.

     Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden, iklim değişikliğine karşı hassas bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkemizin etkilenmemesi veya küresel değişimi dikkate almaması düşünülemez.

      Ülkemizin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı, uluslararası çabalara katkıda bulunmak  bunu yaparken de  sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır.

      Çevre ve Şehircilik   Bakanlığımız  enerji verimliliğini yaygınlaştırmayı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı ve iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmeyi hedeflemektedir.

     Bu kapsamda ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele alanında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından birçok proje yürütülmekte, çalışmalar yapılmaktadır.

    Yürütülen projelerin hedefine ulaşması ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması, iklim değişikliği ile mücadele konusunda toplumun farkındalığının ve bilincinin artmasına bağlıdır.

    Toplumda “iklim değişikliğinin hayatımızın her alanını etkileyen, mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğu algısının” yaygınlaşması, sorunla bireysel ve ulusal mücadele edebilme açısından çok büyük önemi vardır.